De kinderen van BS. Dr. Poels zijn gezellig en hardwerkend gestart aan het schooljaar. Zo zijn alle groepen bezig met het thema ‘Reizen’. Groep 1-2-3 is met juf Inge en juf Maud bezig geweest over de prehistorie en met name met dinosaurussen. Welke dino’s leefden er vroeger, hoe heetten ze en wat waren hun kenmerken? Daarnaast zijn van vele soorten dieren de eieren opgezocht en vergeleken met die van een dino, omdat we een groot dinosaurussen ei in de klas hadden die is uitgekomen. We hebben veel geleerd over dieren.

Groep 4/5/6 is ook veel aan de slag geweest met het thema. Zo zijn er verschillende landen ‘bezocht’, is er onderzocht hoeveel en welke vervoersmiddelen er zijn en hebben we veel nieuwe woorden geleerd. Groep 7/8 is veel bezig geweest met landen rond de Middellandse zee, ruimtereizen en co√∂rdinaten. Ook zijn er mooie producten gemaakt en wordt er sinds kort met VR-brillen ervaren hoe het bijv. is om in de ruimte te zijn.

Woensdag 30 september start officieel de Kinderboekenweek. We besteden op school al veel aandacht aan lezen en zullen dit deze dagen zeker blijven doen. We zullen extra gaan voorlezen en kinderen plezier laten beleven in het lezen. We sluiten deze week binnenkort gezamenlijk af met enkele optredens, helaas dit jaar zonder publiek.

Na de vakantie starten we weer met Talententijd. De donderdagmiddagen hebben tot dusver vooral in het teken gestaan van de Gouden Weken, voor een positief en gezond klassenklimaat. Met talententijd gaan we met verschillende activiteiten inspelen op de kwaliteiten van kinderen. Denk hierbij aan muziek, programmeren, drama en technische opdrachten. Mocht u vanuit uw hobby of beroepsveld een steentje willen/kunnen bijdragen, neem dan contact op met het team!