Teamleden

Het schoolteam en onderwijsondersteunend personeel
De kinderen en leerkrachten zijn als volgt verdeeld over de basisgroepen:

Basisgroep aantal leerlingen Leerkrachten
(0)-1-2-3

Start schooljaar: 17

+ instroom gedurende het schooljaar

Inge Smits:
5-6 13

Susie Lankreijer:

 

Peggy Giliam  :

7-8 12

Joyce Reijnen:
 

Ronald van den Berg:

Onderwijsassistent Debby Huijs wordt in alle groepen ingezet ter ondersteuning van het onderwijsproces.
Ronald van den Berg zal iedere woensdagmiddag de gymlessen verzorgen voor BS Eikerwijs. Ook op een aantal donderdagmiddagen zal hij het bewegingsonderwijs verzorgen voor groep 1-2-3.

De directeur van de school is Jans Philipsen. Zij heeft de algehele verantwoordelijkheid voor de totale schoolorganisatie. Zij stelt ook het beleid m.b.t. onderwijskundige, personele, financiële, materiële en relationele zaken voor.

Lieneke de Beer is lid van het kwaliteitsteam. Zij draagt met vier collega´s van KC Leef, tevens leden van het kwaliteitsteam, en de directeur zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op KC Leef en BS Eikerwijs.