Medezeggenschap

Op onze basisschool is ook een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 4 personen: Rob Peeters (ouder), Marion Welten (ouder), Inge Smits (leerkracht) en Danny van den Berghe (leerkracht). 
Twee personen vormen de oudergeleding en twee personen de personeelsgeleding.
Deze M.R. functioneert i.p.v. op bestuursniveau op schoolniveau.
De nadruk ligt hierbij op het meedenken, samen met schoolleiding en team om een visie en beleid te
ontwikkelen met als doel de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.
De MR onderhoudt nauwe contacten met hun achterban; de ouders van de kinderen op onze school. Er
worden regelmatig interactieve ouderavonden georganiseerd en de MR-vergaderingen zijn openbaar.
De voorzitter is Danny van den Berghe.