De afgelopen weken zijn de kinderen van dr. Poels gestart met muzieklessen van Art4you door Marinho Peters. De jongste kinderen leren de beginselen van muziek, waarbij groep 4/5/6 o.a. leert om te zingen, muziek te maken en noten te lezen. Groep 7/8 is bezig een basis te leggen voor een eindproject wat vooral voor groep 8 heel special gaat worden richting het einde van het schooljaar: een eigen eindlied maken, schrijven, zingen en opnemen! Maar eerst is daar een basis voor nodig, waardoor ook deze kinderen eerst leren hoe je meerdere instrumenten kunt bespelen, met zingen toonhoogte kunt houden en wat je moet kunnen om een lied te kunnen schrijven.

Ook is na de herfstvakantie het eerste blok Talententijd begonnen. De leerkrachten van groep 4 t/m 8 hebben activiteiten ontwikkeld omtrent de 21st century skills communiceren en samenwerken. Zo zijn de kinderen bezig met het ontwerpen van een eigen spel, het schrijven van een eigen lied met muzikant Hub Boesten en met drama- en improvisatiespelen. Ook na de kerstvakantie worden er weer activiteiten georganiseerd op de donderdagmiddagen omtrent het ontwikkelen van de 21st century skills.