De weken tot aan de herfstvakantie hebben we op Eikerwijs in de groepen veel gewerkt aan een positief groepsklimaat.
Dit worden de Gouden weken genoemd. In iedere groep hebben we het gehad over regels en afspraken. We hebben die samen met de kinderen bedacht. Wat vinden de kinderen fijn en wat vinden de leerkrachten fijn. Die regels en afspraken zijn in de groepen 5 t/m 8 door de kinderen uitgewerkt en op een poster geplakt.
Ook hebben we spelletjes en activiteiten gedaan die de groepssfeer positief beïnvloeden en waar de kinderen elkaar op een andere manier leren kennen.
Het werken aan een positief groepsklimaat stopt natuurlijk niet ook al zijn de Gouden weken nu voorbij.