De kinderen van BS. Dr. Poels zijn gezellig en hardwerkend gestart aan het schooljaar. Zo zijn alle groepen bezig met een thema. Groep 1-2 is met juf Inge en bezig met het thema ‘Verkeer en beroepen’. Het gaat dan net name over de verschillende beroepen in het verkeer, zoals brigadiers, piloten en agenten. Daarnaast worden er nieuwe letters aangeboden en daar horen natuurlijk posters bij met alle woorden die we bij die letters hebben kunnen bedenken!

Groep 4/5 is veel aan de slag met het thema ‘Niets staat stil’. Zo zijn er verschillende insecten onderzocht en besproken, wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding en hebben we veel nieuwe woorden geleerd. Groep 6/7/8 is veel bezig met het thema ‘Sport en ontspanning’ en leert veel over bijv. de Tour de France, Frankrijk in zijn algemeen de Olympische Spelen. Ook zijn er mooie producten gemaakt en wordt er met VR-brillen ervaren hoe het bijv. is om in de ruimte of in de prehistorie te zijn.

Woensdag 6 oktober start officieel de Kinderboekenweek. We besteden op school al veel aandacht aan lezen en zullen dit deze dagen zeker blijven doen. We zullen extra gaan voorlezen en kinderen plezier laten beleven in het lezen. We sluiten deze week gezamenlijk af met enkele optredens, zoals het er nu naar uitziet mét publiek. Dit zal plaatsvinden op donderdag 21 oktober 2021 om 18:00 uur.

Na de herfstvakantie starten we weer met Talententijd. De donderdagmiddagen hebben tot dusver vooral in het teken gestaan van de Gouden Weken, voor een positief en gezond klassenklimaat. Met talententijd gaan we met verschillende activiteiten inspelen op de kwaliteiten van kinderen. Denk hierbij aan muziek, programmeren, drama en technische opdrachten. Mocht u vanuit uw hobby of beroepsveld een steentje willen/kunnen bijdragen, neem dan contact op met het team!